ക്രമം, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം, സമയം എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാം, ഘടകങ്ങളുമായി ക്രമം, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ക്രമം, ക്രമത്തെയും അച്ചടക്കത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിഷയം

സൽസബിൽ മുഹമ്മദ്
2021-08-24T14:20:31+02:00
എക്സ്പ്രഷൻ വിഷയങ്ങൾസ്കൂൾ പ്രക്ഷേപണം
സൽസബിൽ മുഹമ്മദ്പരിശോദിച്ചത്: മുസ്തഫ ഷഅബാൻഒക്ടോബർ 13, 2020അവസാന അപ്ഡേറ്റ്: XNUMX വർഷം മുമ്പ്

 

സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയം
സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയം

നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സിസ്റ്റത്തിന്റെ സഹായം തേടുക, ഇതാണ് മുൻനിര പണ്ഡിതന്മാരും തത്ത്വചിന്തകരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറഞ്ഞത്.
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നേട്ടങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ തുടർച്ചയായ ഘട്ടങ്ങളിൽ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പാത പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ പ്രപഞ്ച വ്യവസ്ഥയെ നോക്കുമ്പോൾ, ദൈവം - സർവ്വശക്തൻ - ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലെ പ്രധാന സന്ദേശം.

സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയത്തിന്റെ ആമുഖം

വിജയകരമായ ഓരോ പ്ലാനിനും പിന്നിൽ കൃത്യമായ ഒരു പടി പദ്ധതിയുണ്ട്.സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കം മുതൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ക്രമം.ജനനം മുതൽ മരണം വരെ മനുഷ്യജീവിതചക്രം വളരെ കൃത്യമായ ക്രമം നിറഞ്ഞതാണെന്ന് നാം കാണുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ, യാദൃശ്ചികമായി വിജയിച്ച ഒരാളെയോ ആക്രമണാത്മകമായി തന്റെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം കൊയ്യാൻ ആരംഭിച്ച് തുടരുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെയോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാവില്ല. അങ്ങനെയായിരിക്കാൻ? ഞാൻ അത് എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കും?).

സിസ്റ്റത്തിന്റെ വിഷയം

സംയോജിത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും നേടുന്നതിനും സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഒരു കൂട്ടമാണ് ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു.
സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ അത് സ്ഥാപിതമായ ചുറ്റുപാട് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവ വ്യത്യസ്ത ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.ഒരാൾക്ക് താൻ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ അവൻ ഒരു പദ്ധതി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ ഓരോ ലക്ഷ്യത്തിനും മറ്റ് ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംയോജിത വ്യവസ്ഥാപിത അന്തരീക്ഷമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തും.

 • ക്രമത്തെയും അച്ചടക്കത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം:

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അച്ചടക്കത്തിലും കർശനമായ ക്രമത്തിലും അധിഷ്‌ഠിതമായതിനാൽ, വാഗ്ദാനത്തെ മാനിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ്, കാരണം അത് വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകത സംഭവിച്ചാൽ, അത് രാജ്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. , അതിനാൽ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഘട്ടങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു.

 • നിയമത്തോടുള്ള ക്രമത്തെയും ബഹുമാനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉപന്യാസം:

ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവായ ആദാമിനെ മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചില്ല, പകരം അവനെ സുഖപ്പെടുത്തി, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാം, മനുഷ്യൻ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയാണ്, ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ തുടരുന്നതിൽ വിജയിക്കുന്നതിന്, അവർ സജ്ജമാക്കണം. സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വകാര്യതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും അവർക്കിടയിൽ ജോലി തുല്യമായി വിഭജിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങളും പരിമിതികളും, അതുവഴി നമുക്ക് അഭിവൃദ്ധിയും സമത്വവും നീതിയും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും, ഈ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരെ നാം ഉത്തരവാദികളാക്കുകയും അവ പാലിക്കുന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം. അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പാഠമാകാൻ വേണ്ടി.

 • സ്കൂൾ സമ്പ്രദായം എന്ന വിഷയത്തിൽ:

കുടുംബം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർത്തലിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പരിതസ്ഥിതിയായി സ്കൂൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അത് ഒരു വ്യക്തിയെ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയോ മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടിയോ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളെ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ഒരു സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിവുള്ള തലമുറ, നാം ക്രമത്തിന്റെ ചെടി അതിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നടണം, അങ്ങനെ അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ബാധിക്കപ്പെടും, അതിനാൽ അവൻ നല്ല മാനസിക ഭക്ഷണത്തിലാണ് വളരുന്നത്, അത് അവനു എളുപ്പമാക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പാത പിന്തുടരുക.

 • ക്രമത്തെയും ശുചിത്വത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം:

നമ്മൾ മഹാശക്തികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശുചിത്വവും ക്രമവും അവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, കാരണം അവ അവരുടെ ജനങ്ങളുടെ അവബോധത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കാണിക്കുന്നു.
ക്രമം ചിന്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ ഒഴിവാക്കുന്നു, മനസ്സിനെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നു, ശുചിത്വം ചുറ്റുമുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു, കാരണം അത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു, ഉയർന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കുന്നു.

സിസ്റ്റവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം

സിസ്റ്റവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം
സിസ്റ്റവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം

സിസ്റ്റത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷേ അത് തങ്ങളിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല, ഈ പ്രാധാന്യം എവിടെയാണെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചില്ല, അതിനാൽ ഇത് ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ കാണപ്പെടുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് പറയാം:

 • ക്രമാനുഗതവും പ്രായോഗികമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതുമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഏതാണ്ട് അസാധ്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നത് സുഗമമാക്കുന്നു, ഇത് ഒരു ചെറിയ ചുവടുവെപ്പിൽ ആരംഭിച്ചേക്കാം, പിന്നീട് അൽപ്പം വലുത്, പിന്നെ ഏറ്റവും വലുത്, അങ്ങനെ പലതും, നിരാശയും റോഡിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കാൻ, ഒപ്പം അത്തരമൊരു വ്യവസ്ഥാപിത സംവിധാനത്തിൽ തുടരുന്നത് നിർദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മണിക്കൂറുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നു.
 • വ്യവസ്ഥിതി പിന്തുടരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളും അവ എങ്ങനെ അവഗണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥവത്തായ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാമെന്നും അറിയാനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്നു.
 • സിസ്റ്റത്തിന്റെ പതിവ് ഉപയോഗം ചിന്തയിലും നേട്ടത്തിലും കൃത്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്ന് അറിയാനുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയും അനുഭവവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

സിസ്റ്റങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും അവ അനിവാര്യവും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതുമായ കാര്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ നിരവധി തരം സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട്, കൂടാതെ ഈ തരങ്ങളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • നയ സംവിധാനം

കാടിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലാണ് മനുഷ്യർ മുൻകാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത്, ഗോത്രങ്ങളും ചെറിയ സമൂഹങ്ങളും രൂപീകരിക്കുന്നത് വരെ അതിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ നിയന്ത്രണങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു, പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയം വികസിക്കുകയും ഒരു ഭരണഘടന ഉപയോഗിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയ നിയമങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും അകത്തുനിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും അതിന്റെ ബന്ധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉടമ്പടികളും സംഘടനകളും ഉണ്ട്, അങ്ങനെ സമാധാനം നിലനിൽക്കുകയും പുരോഗതിയുടെ വേഗത നിലനിർത്താനും പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും മനസ്സിന് ചക്രവാളങ്ങൾ തുറക്കുന്നു. പൗരന്മാർ.

 • സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, അതിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്നതിൽ സംശയമില്ല, കാരണം അവ രണ്ടും മറ്റൊന്നിനെ ബാധിക്കുന്നു.
മനുഷ്യൻ തന്റെ ഉള്ളിലെ സഹജമായ ആവശ്യത്തിന്റെ വികാരത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നത് മുതൽ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളെ അറിയാം, അതിനാൽ അവന്റെ നിരന്തരമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, കറൻസികൾ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അവൻ വിനിമയ രീതി സൃഷ്ടിച്ചു, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി. , ഓരോ സമൂഹത്തിന്റെയും നയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, നാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെത്തുന്നതുവരെ വ്യാപാരത്തെയും വ്യവസായത്തെയും അവയുടെ പുരോഗതിയെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമായിരുന്നില്ല.

 • സാമൂഹിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനം

ഈ തരം വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ മാനുഷികവും മാനസികവുമായ വശങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ചുറ്റുമുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധം, പെരുമാറ്റം, ശീലങ്ങൾ, പാരമ്പര്യങ്ങൾ, സ്വാതന്ത്ര്യം, അവ എങ്ങനെ പരിശീലിക്കാം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ലംഘിക്കാതിരിക്കാൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക. മറ്റുള്ളവരുടെ.

 • അന്താരാഷ്ട്ര സംവിധാനങ്ങൾ

ഈ തരം രാജ്യങ്ങളും അവയിൽ ചിലതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സംഘടിപ്പിക്കാനും അവ തമ്മിൽ വേഗത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താനും സഹായിക്കുന്നു, കൂടാതെ പൗരന്മാരുടെയും മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വശങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് സംഭാവന നൽകുന്ന സംസ്കാരങ്ങളും ആചാരങ്ങളും രീതികളും പ്രചരിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. സമൂഹങ്ങൾ.

ഘടകങ്ങളുള്ള സിസ്റ്റത്തിന്റെ വിഷയം

ഘടകങ്ങളുള്ള സിസ്റ്റത്തിന്റെ വിഷയം
ഘടകങ്ങളുള്ള സിസ്റ്റത്തിന്റെ വിഷയം
 • ക്രമത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ വിഷയം എല്ലാ പുരോഗതിയുടെയും അടിസ്ഥാനമാണ്, കുഴപ്പമാണ് എല്ലാ കാലതാമസത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം

നമ്മുടെ ചുമലിൽ ഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ജോലിയുടെ കുമിഞ്ഞുകൂടൽ ഒഴികെ അരാജകത്വത്തിൽ നിന്നും അവഗണനയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ കൊയ്തിട്ടില്ല, അതിനാൽ നമ്മുടെ കാലതാമസങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുപകരം നാം ദുർബലരും മടിയന്മാരും ആയിത്തീരും. വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക, അവരുടെ പുരോഗതിയുടെ രഹസ്യം ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, ഈ സംവിധാനം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഗുണനിലവാരമുള്ളതും വിവിധ രീതികളിൽ അലസതയെ ചെറുക്കുന്നതും ആണ്.

 • ഇസ്ലാമിക മതത്തിലെ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിഷയം

ദൈവം ഒരു സന്ദേശവും അരാജകത്വത്തോടെ അയച്ചിട്ടില്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിപരമായ സംവിധാനത്തിലാണ് അവൻ അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയത്, മുഴുവൻ മതവും നോക്കിയാൽ, അത് ഒരു ചിലന്തി വല പോലെയുള്ളതായി നമുക്ക് കാണാം, ഓരോ ത്രെഡും ഇസ്‌ലാമിക മതത്തിൽ സർവ്വശക്തനായ ദൈവം നമുക്കായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാധനയുടെ പ്രകടനങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സ്തംഭമാകുന്നതുവരെ മറ്റൊന്നുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
എല്ലാ തൂണുകളും ഒരു പ്രത്യേക സമയത്താണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സംഘടിത രീതിയിൽ 5 നിശ്ചിത സമയങ്ങളുണ്ട്, മറ്റൊന്നിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാധ്യത ചുമത്താൻ കഴിയില്ല.

വിളിയുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ, അത് തുടർച്ചയായ അടിത്തറയിൽ പടരാൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ചതായി കാണാം.സർവ്വശക്തനായ ദൈവം ദൂതനെ വർഷങ്ങളോളം മക്കയിൽ സൂക്ഷിച്ചു, തുടർന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചു, അതിനുശേഷം വിജയങ്ങൾ തുടർന്നു.
ഖുർആനിലെ വാക്യങ്ങളുടെ അവതരണത്തിന്റെ ചരിത്രം സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും അവയെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് വെളിപ്പെട്ടതല്ലെന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു, അതിനാൽ അവയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജ്ഞാനം എടുക്കാം.

പ്രപഞ്ച വ്യവസ്ഥയെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയ ഗണിതവും ഭൗതികവുമായ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഏത് മാറ്റത്തെയും അരാജകത്വത്തെയും തടയുന്ന അതിന്റെ ശക്തമായ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു പതിവ് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ഈ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ബഹിരാകാശത്തെ കാണുകയാണെങ്കിൽ, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഗാലക്സികൾ അതേ രീതിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും നിരവധി നക്ഷത്രങ്ങൾ സമീപത്തുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഗ്രഹങ്ങളെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഗുരുത്വാകർഷണ സ്വാധീനം കാരണം ഗ്രഹങ്ങൾ ആകാശഗോളങ്ങൾക്ക് (ഉദാഹരണത്തിന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ) ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു.

ഭൂമിയിലെ പതിവ് അന്തരീക്ഷം മാത്രം നിരീക്ഷിച്ചാൽ, സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ചലനവും രാപകലുകളുടെ ദർശനവും അവയുടെ ഫലങ്ങളും നാം ശ്രദ്ധിക്കും, അപ്പോൾ താപനിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ശൈത്യകാലം, വേനൽക്കാലം, എന്നിവയുടെ അസ്തിത്വം തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യും. വസന്തവും ശരത്കാലവും നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു വലിയ പദ്ധതി പോലെയാണ്, അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് ലംഘിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ, ലോകം മുഴുവൻ തകർന്നേക്കാം.

ക്രമത്തിന്റെയും അച്ചടക്കത്തിന്റെയും പ്രകടനമാണ്

ക്രമത്തിന്റെയും അച്ചടക്കത്തിന്റെയും പ്രകടനമാണ്
ക്രമത്തിന്റെയും അച്ചടക്കത്തിന്റെയും പ്രകടനമാണ്

പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം എന്നത് സമൂഹത്തോടുള്ള കടമയാണ്, അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കും നമുക്കും ഇടയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന തടയുന്ന നിയമങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അച്ചടക്കം പാലിക്കാൻ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു, അതിനാൽ ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകളുടെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തെരുവ് സംവിധാനത്തെ അച്ചടക്കം പാലിക്കണം. ശുചിത്വവും ശാന്തതയും നിലനിർത്തുന്നു.

സ്കൂൾ സമ്പ്രദായം നിലനിർത്താൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കടമയാണ്, കാരണം അത് മുഴുവൻ രാജ്യത്തിന്റെയും വിജയത്തിന് അടിസ്ഥാനമാണ്.
ഓരോ സ്ഥലത്തിനും അതിന്റേതായ തത്ത്വങ്ങളുണ്ട്, പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് ഭംഗം വരുത്താതെ ആസ്വദിക്കാൻ പൊതു ഉദ്യാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറികളിലും, അവ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആദ്യം അവരുടെ ക്രമത്തെ മാനിക്കണം, അങ്ങനെ എല്ലാ പൊതുജനങ്ങളുമായും. നമുക്ക് ചുറ്റും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ.

അഞ്ചാം ക്ലാസിലെ ഉപന്യാസ വിഷയം

ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു തരം സംവിധാനമുണ്ട്, അതാണ് കുടുംബ വ്യവസ്ഥ.
നല്ലതും ചീത്തയുമായ ശീലങ്ങളിൽ ഏറിയ പങ്കും സ്വായത്തമാക്കുന്ന കുട്ടി ആദ്യം അറിയുന്ന ചുറ്റുപാടാണ് കുടുംബം.വൈകാരിക സംതൃപ്തിയോ ഉപയോഗശൂന്യമോ ആയ രീതികൾ അവലംബിക്കാതെ പ്രായോഗികമായി മക്കളെ വളർത്തേണ്ടത് ഓരോ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും കടമയാണ്. കർക്കശവും സ്വേച്ഛാധിപത്യവും.

 • സംഘടിത കുട്ടി തന്റെ തലമുറയിലെ കുട്ടികളേക്കാൾ യുക്തിസഹമാണ്.
 • ഈ സംവിധാനം കുട്ടികളിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ ബുദ്ധിയും വിവേകവും വളർത്തുന്നു.
 • ലോകത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളെ സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെയും ഇച്ഛാശക്തിയോടെയും നേരിടാനുള്ള കഴിവ് കുട്ടിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ആറാം ക്ലാസിലെ ഉപന്യാസ വിഷയം

ജോലിയും ക്രമവും ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ്, അതിനാൽ തൊഴിൽ പരിതസ്ഥിതിയിലെ ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമായതോ അരാജകത്വമുള്ളതോ കുഴപ്പമില്ലാത്തതോ ഉപയോഗശൂന്യമായതോ ആയിരിക്കാം, ഒരു ചിട്ടയായ ജോലി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്നവ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

 • നിർമ്മാണത്തിന് മുമ്പ് പ്രോജക്റ്റിനായി ഒരു ആശയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യങ്ങളും അതിന്റെ എല്ലാത്തരം വിഭവങ്ങളും അറിയുക.
 • പദ്ധതി നിലത്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനായി ഒരു സാധ്യതാ പഠനം ഉണ്ടാക്കുക.
 • തുടർച്ചയായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നീങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുക.
 • പ്രോജക്റ്റ് ക്രമേണ വലുതാക്കുക, ജോലി ചെയ്യാൻ പുതിയ ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

മിഡിൽ സ്കൂളിലെ ഒന്നാം ക്ലാസിലെ ക്രമത്തെയും അച്ചടക്കത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വിഷയം

സാങ്കൽപ്പിക വീക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ള വശം ഉപയോഗിക്കാൻ സിസ്റ്റം നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടുതൽ പ്രാപ്തരാക്കുകയും എപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു? പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?

അധ്വാനം മാത്രം ഒരു വ്യക്തിയെ നവോന്മേഷം അനുഭവിക്കാത്ത, സ്വപ്നം കാണാത്ത ഒരു യന്ത്രമാക്കി മാറ്റും, അമിതമായ വിനോദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ദൈവം നമ്മെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ യജമാനന്മാരാക്കിയപ്പോൾ സഹജവാസനയാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിനും സൗകര്യത്തിനുമായി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഞങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി.
സാധ്യമായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൃത്യതയോടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിഗത വശങ്ങളെ സന്തുലിതമാക്കാൻ സിസ്റ്റത്തിന് കഴിയുമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

സിസ്റ്റത്തിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ ഉപസംഹാരം

പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പലമടങ്ങ് എളുപ്പമാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതിനാൽ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അനുയായികളിൽ ഒരാളല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അതിന്റെ കർശനതയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടും, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ലോകം അത് അല്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്ത ശീലങ്ങളിൽ ഒന്ന്, അതിനാൽ അഭിലാഷങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള വഴി തടസ്സങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒന്നാണെന്ന് അറിയുക, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശക്തവും ഇച്ഛാശക്തിയും ചിന്തയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, മാസ്റ്റർ, ബദൽ പദ്ധതികൾ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ആദ്യ തടസ്സത്തെ അതിജീവിക്കില്ല.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *